За нас

Кои сме НИЕ?

Учебен център  Silence Academy е ново частно училище в гр. Шумен за езиково обучение на хора от всички възрасти, за уроци по общообразователните учебни предмети, подготовка на кандидат-гимназисти и кандидат студенти, както и подготовка за специалностите „Медицина” и „Право”. Образователният център се различава от другите центрове като залага на:

 • Модерна материална база
 • Съвременни аудио-визуални учебни системи
 • Широк спектър от курсове за всяка възраст
 • Личен подход към всеки курсист
 • Висок стандарт на обучението
 • Екип от преподаватели с богат натрупан опит

Визия

Изграждане на мотивирани, амбициозни и адаптивни личности в глобалния дигитален и непрекъснато развиващ се свят, който налага постоянно обучение и усъвършенстване.

Мисия

Разширяване на спектъра от предлагани услуги в съответсвие с изискванията и предпочитанията на курсистите, залагайки на иновативност и индивидуален подход. Отдаденост в работата, която води до силна връзка между обучаващия и обучаваните.

Цел и задачи

Kачествено и ефективно обучение, адаптирано към индивидуалните нужди на учениците; Подобряване на квалификационната структура на академичния състав и стимулиране на научното и кариерното му развитие; Активно сътрудничество и контакти  с бизнеса; Синхронизация с постиженията в световното образователно пространство и прилагане на иновативни методи и техники на обучение. Такива са например:

 • „Обърната класна стая” - метод на преподаване, при който учениците първо се запознават с нова тема у дома, най-вече онлайн, и след това я обсъждат в клас. В този подход на смесено обучение, взаимодействието лице в лице се смесва с предварително проучване от страна на ученика.
 • „Геймификация” - днешните училища са изправени пред големи проблеми около мотивацията и ангажираността на учениците. Геймификацията, или включването на елементите на играта в не-игрова среда, дава възможност да се разрешат тези трудни проблеми на образованието днес.
 • Социалните медии в обучението - Не е тайна, че учениците прекарват по-голямата част от свободното си време на уебсайтове на социалните медии и учителите обикновено се разочароват от този навик. Опитвайки се да приближим преподавателските си методи до „реалния свят”, защо да не използваме социалните медии като средства за обучение? Чрез общи Facebook групи на отделните класове или използване на блогове за домашните задачи на учениците, социалните медии могат да подобрят мотивацията на учениците, като същевременно улесняват връзката между учениците и преподавателите.

Курсове

 • Математика

  • Поддържащи индивидуални и групови курсове за различните класове
  • Подготовка за матури и изпити (след 7-ми и 12-ти клас)
  • Подготовка за олимпиади, състезания
 • Български език

  • Поддържащи индивидуални и групови курсове за различните класове
  • Подготовка за матури и изпити (след 7-ми и 12-ти клас)
  • БЕЛ за чужденци
 • Английски език

  • Курсове за малки деца
  • Курсове за възрастни
  • Индивидуални курсове и групови курсове по отделни нива на владеене на езика
  • Подготовка за изпит, матура.