Маргарита Георгиева Чанкова -Тракийска,

 • 1970 -1973 Завършва средно образование във ГПЧЕ "Н. Вапцаров", Шумен.
 • 1974 -1978 Завършва висше образомание във ВПИ Шумен, специалност "Българско филология, с втора специалност "Руски език".
 • 1978 - 1979  Учител по български език в СПТУ по ИС гр. Каолиново. 
 • 1979 - 1980   На работа в ОК на ДКМС Шумен.
 • 1980 - 1981 Специализант във Висшата комсомолска школа в гр. Москва.
 • 1981 - 1982   Секретар "ИВД" в ОбК на ДКМС в гр. Велики Преслав.
 • 1982 - 1990   Организатор в ЦК на ДКМС в гр. София.
 • 1990 - 2006  Учител по български език и литература в гр. Каолиново.
 • 2006 - 2008 Учител по български език и литература в ПГ по селско стопанство в гр. Велики Преслав.
 • 2008 – 2009  Учител по български език и руски език в Частна професионална гимназия по туризъм в гр. Варна.
 • 2009 – 2011 Учител по заместване в ПГМЕТТ "Хр. Ботев" гр Шумен и в СОУ "Панайот Волов"
 • 2012 – 2016 Старши учител по български език и литература в СОУ с. Хитрино.  
 • Притежава свидетелствоза придобит II клас квалификация по специалността.
 • гр. Шумен, ул "Кирил и Методий" 10, тел. 0889478746