Данча Хараланова Иванова

  • Завършила Българска, Немска и Руска фиология в ШУ "Епископ Константин Преславки"
  • 40 год.трудов стаж като преподавател по немски език
  • 20 от който преподавател по немски в ППМГ "Нанчо Попович
  • ул. „Родопи“ 13,гр. Шумен, тел. 0885662709