Елка Стратева

  • Родена в гр. Силистра през 1972 г.
  • Завършила Езиковата гимназия в гр.Силистра, английска паралелка през 1991 г.
  • През 1997 г. завършва спец. Английска филология в ШУ “Епископ Константин Преславски“ имагистратура филолог и учител по английски език и литература.
  • От 2000 г. до сега е старши преподавател по английски език в ППМГ "Нанчо Попович" Шумен. Преподава на ученици от 8 до 12 клас на нива от А 1 Elementary до C 2 Advanced. Подготвя успешно ученици за сертификатни изпити като CAE Advanced и за областни и национални кръгове на олимпиадата по англ. език както и за държавни зрелостни изпити по англ език и национално външно оценяване по езика.
  • Подготвя също ученици за участие в състезания като Творческо писане на англ език, Състезание по речеви и комуникативни умения на англ език.
  • Преподавала е във Фарос, където е работила и с деца от 1 до 4 клас.
  • Подготвила е учениците с най висок успех на ДЗИ по АЕ в областта през 2013 и 2019г.