Лилия Гройс

  • Завършила ШУ „ Епископ Константин Преславски” и II ПКС.
  • С 22 години учителски стаж по математика в ППМГ ”Нанчо Попович”, гр. Шумен.
  • Има богат натрупан опит в обучаването на ученици за участия в ДЗИ, НВО, математически състезания и олимпиади, както и в изготвяне на проекти, доклади и презентации по математически проблеми.